Waldmann SLIM LED, LIQ 6, 3.6W, 23-25V DC, 7.7", Fixed, Satine