Waldmann SLIM LED, LIQ 48, 28.8W, 23-25V DC, 46.3", Fixed, Satine