Thermo Scientific Nalgene Economy Wash Bottles, 8oz, 6/pk